Opleiding Cardiologie Regio West

Alrijne Ziekenhuis

Opleider: Dr. C.J.H.J. (Charles) Kirchhof

Plaatsvervangend opleider: Dr. C.M.H.B. (Carolien) Lucas

Contactgegevens

Zie de website van de afdeling Cardiologie van de Alrijne Zorggroep (https://www.alrijne.nl/cardiologie)

Vakgroep cardiologie Alrijne

De vakgroep cardiologie van het Alrijne ziekenhuis (56 afdelingsbedden, 18 CCU/EHH bedden) heeft sinds 2001 opleidingserkenning (stages: afdeling; CCU/EHH; non-invasieve diagnostiek inclusief MRI, CT en PET-Rubidium; hartkatheterisatie; verdieping hartfalen; consulten; polikliniek) in samenwerking met het LUMC en het HAGA ziekenhuis. Naast de algemene cardiologie zijn thema’s als hartfalen, klepafwijkingen, brady-therapie, atriumfibrillatie, non-invasieve imaging, cardiogeriatrie, thoracale pijnklachten en onverklaarde dyspnoe belangrijke speerpunten van de afdeling. Netwerkgeneeskunde krijgt bovengemiddelde aandacht door gestructureerde samenwerking met huisartsen op belangrijke thema’s. AIOS maken intensief kennis met de algemene cardiologie door de vier basis stages als B-jaar in het Alrijne ziekenhuis te volgen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om dit uit te breiden met extra stages of verdiepingsstages in een latere fase van de opleiding.

De vakgroep cardiologie Alrijne streeft voortdurend naar:

  • kwalitatief hoogstaande en snel toegankelijke zorg voor alle patiënten
  • extra aandacht voor de kwetsbare oudere patiënt
  • een prettig werkklimaat voor alle werknemers
  • een optimaal opleidingsklimaat voor AIOS, ANIOS, VS-ers, PA-ers, Hartfunctie laboranten, algemeen- en CCU-verpleegkundigen, en co-assistenten
  • een uitstekende relatie met interne en externe stakeholders zoals verwijzende huisartsen
  • snelle en adequate communicatie met andere zorgaanbieders, met name vanuit de eerste lijn, gebruikmakend van de modernste communicatie middelen
  • laagdrempelige beschikbaarheid voor patiënten en hun verwijzers

De vakgroep cardiologie Alrijne bestaat uit 12 algemeen cardiologen, merendeels met één of meerdere specifieke aandachtsgebieden:

Drs. K. Bogaard 

Mw. Drs. P. Jansen 

Dr. C. Kirchhof 

Drs. J. de Leeuw

Mw. Drs. A. Lorsheyd 

Mw. Dr. C. Lucas 

Mw. Drs. P van Pol 

Dr. T. Römer 

Drs. A. Sieders 

Dr. J. Thijssen 

Drs. W. Tietge 

Mw. Dr. C. Ypenburg 

Non-invasieve diagnostiek

Algemeen cardioloog, hartfalen, hartrevalidatie

Ritmestoornissen, (CRT/tachy) devices, invasieve diagnostiek,
opleider

Invasieve diagnostiek, pacemakers

Hartfalen, non-invasieve diagnostiek

Hartfalen, ketenzorg, non-invasieve diagnostiek,
plaatsvervangend opleider

Hartfalen, ketenzorg, non-invasieve diagnostiek, MRI

Invasieve diagnostiek, pacemaker, research

Non-invasieve diagnostiek, eerstelijns diagnostiek

Ritmestoornissen, (CRT/tachy) devices, eerstelijns diagnostiek

Invasieve diagnostiek, pacemaker, vakgroepvoorzitter

Non-invasieve diagnostiek

Stages

Stage CCU/EHH
Alrijne Ziekenhuis
Stage consulten
Alrijne Ziekenhuis
Stage hartkatheterisatie
Alrijne Ziekenhuis
Stage polikliniek (lijnstage)
Alrijne Ziekenhuis
Stage verpleegafdeling
Alrijne Ziekenhuis
Verdiepingsstage hartfalen
Alrijne Ziekenhuis