Opleiding Cardiologie Regio West

Haaglanden Medisch Centrum

Opleider: Dr. A.P. (Anouk) van Alem

Plaatsvervangend opleider: Dr. R.F. (Rolf) Veldkamp

Contactgegevens

Zie de website van het Haaglanden Medisch Centrum

Of stuur een e-mail naar cardiologie@haaglandenmc.nl 

Waarom je perifere stage als AIOS in het HMC?

HMC Westeinde 4Binnen het grote fusie-ziekenhuis HMC is er een grote Organisatorische Eenheid Cardiologie ontstaan die het volle spectrum van cardiologische zorg aanbiedt voor een groot verzorgingsgebied met brede adherentie, sterk variërende sociale en culturele achtergronden van patiënten, en daardoor soms ook zeldzaam voorkomende cardiale pathologie. Binnen de OE werken over de laatste jaren circa 20 stafcardiologen, 3-5 Chef-de-Clinique en 1-2 fellows samen om de zorg te leveren voor ons grote verzorgingsgebied. Er zijn meestal 13 fte ANIOS cardiologie, 3 fte AIOS Cardiologie, alsmede 2-3 AIOS van aanpalende specialismen werkzaam. Daarnaast zijn er circa 6 Allied Professionals, hartfalenverpleegkundigen, kwaliteitsmedewerkers, vakgroepondersteuners en keihard werkende hoog gekwalificeerde verpleegkundigen, die het mogelijk maken om op het allerhoogste top klinische niveau zorg aan te bieden aangaande cardiologie en andere vakgroepen te ondersteunen om ook topzorg te kunnen bieden.

De OE heeft een flink aantal speerpunten, waaronder:

  • We zijn een groot centrum voor percutane coronaire interventies, waar 5 interventiecardiologen circa 1400 procedures per jaar doen, naast diagnostische hartcatheterisaties. We zijn ook wetenschappelijk actief met als hoogtepunt de promotie van één van de interventiecardiologen in 2019.

  • De device groep is eveneens zeer actief met implantaties van alle gebruikelijke devices als pacemakers, ICD en CRT. We zijn een van de allergrootste pacemaker implanterende centra in Nederland en het grootste centrum voor pacemakerimplantaties van de regio, Hartstimulatie Centrum Haaglanden. We hebben ruime ervaring met ICD’s en sinds 2019 ook een van de weinige centra in Nederland waar Hisbundel-pacing gedaan wordt.

  • We zijn een van de expertcentra in cardiale MRI, waarbij we de modernste diagnostische technieken beheersen. Naast de gebruikelijke technieken van ischemiedetectie en analyseren van structurele hartziekten hebben we ook expertise op myocarditis, sarcoïdose en stapelingsziekten. De nauwe samenwerking met de radiologie-afdeling heeft gezorgd dat het HMC een Top referente functie-erkenning heeft gekregen van de STZ.

  • Het Centrum Erfelijke Hartziekten is een samenwerking tussen de afdeling cardiologie van het HMC en de afdeling klinische genetica van het LUMC. Sinds 2013 verrichten we genotypering en fenotypering, counseling en familiescreening bij ongeveer 100 index patiënten per jaar en hun familieleden.

  • Voor gestructureerde analyse naar oorzaken van flauwvallen is er een Syncope Unit waarbij in een halve dag alle onderzoeken  worden verricht (24uurs Holter, echo, ergometrie, orthostasetest met Finapres (een niet invasieve continue bloeddruk en hartslagmeting)) en door een gespecialiseerd team gestreefd wordt om tot een diagnose te komen.

  • De vakgroep is ook wetenschappelijk actief en heeft ook enkele promovendi de kans gegeven bij ons werk te verrichten. Er zijn samenwerkingen met LUMC, EMCR, AMC/VU-MC, UMCN, WCN en de radiologen van het HMC. Naast contractonderzoek voor geneesmiddelen doen we mee aan onderzoeken in de interventiecardiologie, MRI, devices. Enkele investigator driven studies zijn vanuit ons gestart en dit heeft geresulteerd in een promotie van een van onze leden in Nijmegen in 2019.

  • We zijn ook koploper in Nederland voor wat betreft anderhalvelijns-zorg cardiologie (Juiste Zorg Op de Juiste Plek) waarbij we meekijkconsulten hebben in veel omringende huisartsenpraktijken en eenvoudige diagnostiek doen voor huisartsen onder hun verantwoording. Dit project wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars en wordt wetenschappelijk begeleid en geanalyseerd door wetenschappers vanuit het LUMC en het EMCR.

  • We verzorgen de opleiding cardiologie als een perifere (B-) kliniek binnen de OOR-Leiden waarin twee A-klinieken (LUMC en HAGA) en 4 B-klinieken als eerste in Nederland een regionaal opleidingsplan hebben gemaakt en daarmee uniformiteit gecreëerd hebben in de stages. Jaarlijks stromen er 2-3 AIOS bij ons binnen die meestal 1 jaar stage lopen en vaak ook hun 2 jaar interne geneeskunde vooropleiding in het HMC hebben gedaan. Verder verzorgen we stages voor de opleidingen interne geneeskunde, sportgeneeskunde, SEH geneeskunde, Ziekenhuisartsgeneeskunde. Veel van onze ANIOS zijn doorgestroomd naar promotieonderzoeken (LUMC, EMCR, VU-MC), naar opleidingen cardiologie (LUMC, HAGA, EMCR, OLVG, MST) en opleidingen sportgeneeskunde (HMC, Isala, Veldhoven, Venlo, AMC). Ook leiden we physician assistants (PA) op om continuïteit in gestructureerde zorgprocessen te faciliteren.

  • We participeren in veel bestuurlijke gremia van ons ziekenhuis, regionaal overleg, van de beroepsvereniging NVVC, reanimatieraad, VKGN. 

Stages

Lijnstage polikliniek
Haaglanden Medisch Centrum
Stage CCU/EHH
Haaglanden Medisch Centrum
Stage hartcatheterisatie
Haaglanden Medisch Centrum
Stage verpleegafdeling
Haaglanden Medisch Centrum