Opleiding Cardiologie Regio West

Groene Hart Ziekenhuis

Opleider: Dr. J.O. van Dobbenburgh

Plaatsvervangend opleider: Dr. R. Alizadeh Dehnavi

Contactgegevens

Locatie Gouda: Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Polikliniek Cardiologie: volg route 90 (2e verdieping). Telefoonnummer 0182-505010
Verpleegafdeling: volg route B2
CCU/CSU: volg route A2

E-mailadressen opleider(s): Onno.van.Dobbenburgh@ghz.nl / Reza.Alizadeh.Dehnavi@ghz.nl

Zie tevens de website van het Groene Hart Ziekenhuis

Behandelteam

De vakgroep cardiologie bestaat uit 9 cardiologen en vormt in zijn geheel de opleidingsgroep. Sinds 2002 heeft de vakgroep een B-opleiding in affiliatie met de A-opleiding van het LUMC. Vanaf medio 2013 bestaat er ook een affiliatie met het Hagaziekenhuis (met eerste instroom AIOS vanaf medio 2015). 
De gehele opleidingsgroep neemt actief deel aan de opleiding en begeleiding van de AIOS. Specifieke onderdelen van de opleiding worden begeleid door leden van de opleidingsgroep met ook een taakverdeling van de verschillende aandachtsgebieden.   

Leden van de vakgroep
Dr. R. Alizadeh Dehnavi (plaatsvervangend opleider)
Dr. J.O. van Dobbenburgh (opleider)
Dr. M.W.J. van Hessen
Dr. A.H.M. Jansen
Dr. S. Koudstaal
Dr. H.M. Plokker
Dr. J.P.P. Smits
Dr. P.C.G. Tolen
Dr. E.P. Viergever

Afdeling cardiologie

De afdeling cardiologie heeft in totaal 40 bedden waarvan 8 CCU bedden, 4 op de short stay afdeling en 28 bedden op de verpleegafdeling. Er is tevens een eerste harthulp (EHH) op de SEH (vanwege Corona tijdelijk op de CCU) met 5 bedden. In totaal zijn er 8 bedden met monitor bewaking en 22 bedden met bewakingsmogelijkheden via telemetrie. Er vinden per jaar meer dan 4300 cardiologische opnamen plaats en worden meer dan 21.000 polikliniek bezoeken geregistreerd. Jaarlijks zijn er ruim 3500 EHH presentaties voor de cardiologie.

De afdeling cardiologie biedt een breed spectrum aan cardiologische zorg in de regio. Naast algemene cardiale zorg, zijn de niet invasieve beeldvorming en de cardiale devices onder andere de speerpunten van de afdeling. Er is een dedicated echocardiografisch laboratorium, en verder beschikt de afdeling over de mogelijkheid voor niet invasieve beeldvorming middels cardiale MRI, cardiale CT, en nucleaire technieken. Het GHZ is sinds 2011 een officieel ICD controlerend centrum. De implantaties van pacemakers en CRTP devices vinden op locatie plaats en de implantaties van ICDs en CRTD devices worden in samenwerking met het HAGA ziekenhuis (door eigen GHZ cardiologen) verricht. Verder is de afdeling nauw betrokken bij het lokaal hart en vaat centrum in samenwerking met de afdelingen vaatchirurgie en radiologie. Er is ook een gespecialiseerde poliklinische en klinische hartrevalidatie afdeling beschikbaar voor de cardiale patiënten. Alle patiënten die een infarct of een bypass-operatie hebben ondergaan nemen hier deel aan. Ook een deel van de patiënten met angina pectoris en na een PCI procedure krijgen per individu aangepaste (“tailor made”) hartrevalidatie aangeboden. Deze revalidatie begint klinisch en wordt gedurende een omschreven periode poliklinisch voortgezet.

Stages

Stage CCU / Short-stay
Groene Hart Ziekenhuis
Stage consulten
Groene Hart Ziekenhuis
Stage hartcatheterisatie
Groene Hart Ziekenhuis
Stage polikliniek / lijnpoli (EPA)
Groene Hart Ziekenhuis
Stage verpleegafdeling
Groene Hart Ziekenhuis
Verdiepingsstage algemene cardiologie
Groene Hart Ziekenhuis

Weekprogramma stages

 Dit weekprogramma geldt voor alle stages, m.u.v. de stage niet-invasieve beeldvormende technieken.

Dagelijks:

- 08:00-08:30 Ochtend overdracht en (ECG) bespreking overdrachtruimte A2-CCU)
- 08:30-09:00 Beoordeling katheterisaties van de vorige dag en besluitvorming.
- 08:30-09:00 Beoordeling relevante echocardiografische beelden van klinische patiënten.
- 09:00-12:00 Visite lopen (met supervisor) op verpleegafdeling.
- 09:00-13:00 Opnemen en ontslag patiënten.
- 16:45-17:00 Overdracht.

Wekelijks

- Maandag 08:00-08:30 Weekend overdracht door AIOS (indien van toepassing).
- Maandag 16:30-17:30 Lokaal cursorisch onderwijs.
- Dinsdag en vrijdag 12:30-13:00 Hartteambespreking Hagaziekenhuis (videoconferencing)
- Woensdag 08:40-09:00 ECG onderwijs (inclusief assistenten interne geneeskunde)
- Woensdag 13:30 Hartteambespreking LUMC (videoconferencing)
- Vrijdag 13:00-13:30 Weekendoverdracht (inclusief lunch)
- Vrijdag 13:30-14:30 Patiëntenbespreking Klinische / Poliklinisch.
- (Lijn)polikliniek.