Opleiding Cardiologie Regio West

Stage polikliniek / lijnpoli (EPA)

Stage GHZ
Duur: 3 - 12 maanden
Stagehouder: Dr. H.M. Plokker

Inhoud van de stage

Tijdens de opleiding zullen AIOS in overleg met de opleider en afhankelijk van het IOP, 1-2 dagdelen per week worden ingedeeld voor een poliklinisch spreekuur in het GHZ. De AIOS houdt zich bezig met het uitvoeren van een poliklinisch spreekuur bestaande uit evaluatie en behandeling van nieuwe en bekende patiënten (eigen patiënten worden vervolgd).

Het poliklinisch spreekuur voor de AIOS in het GHZ is een algemeen spreekuur waarbij nieuwe patiënten en eigen controle patiënten worden gepland. De patiënten worden gezien door de AIOS (en zo nodig ook door de cardioloog), waarbij de AIOS een (voorlopige) diagnose stelt en een behandelplan maakt. Daarna wordt dit besproken met de supervisor of een andere ingeplande cardioloog op de polikliniek.

EPA

Verwacht bekwaamheidsniveau:
Start Stage: niveau 2
Halverwege stage: niveau: 2-3
Halverwege opleiding: niveau 3
Einde stage: niveau 3-5 (afhankelijk van opleidingsfase)
Einde opleiding: niveau 5

Leerdoelen

a) De AIOS kan een poliklinisch spreekuur adequaat uitvoeren, bestaande uit evaluatie en behandeling van nieuwe en bekende patiënten.

b) De AIOS beschikt over kennis van:

 • Diagnose stellen en behandeling van de (complexe) cardiovasculaire ziekteproblematiek, inachtneming van de internationale en/of (loco)regionale richtlijnen.
 • Primaire en secundaire preventive.
 • Interactie en bijwerkingen van voorgeschreven medicatie.
 • De gebruikelijke diagnostische testen (bloed/urine/ECG/radiologie/TTE/fietsergometrie/holter) en kan hierop klinische besluiten baseren.

c) De AIOS houdt rekening met wensen van patiënten voortvloeiend uit leeftijd/geslacht/ethniciteit/culturele achtergrond.

d) De AIOS zorgt ervoor dat statusvoering klinisch redeneren weerspiegelt.

e) De AIOS maakt overwegingen t.a.v. diagnostiek en therapie in het kader van kosten/effectiviteit.

f) De AIOS is in staat om discussie en beleidsadvies voortkomend uit MDO te interpreteren en te vertalen in beleid.

g) De AIOS geeft heldere, structurele informatieverstrekking.

h) De AIOS kan bondig patiënten bespreken bij supervisie.

i) De AIOS werkt op respectvolle wijze samen met medisch/ondersteunend/verwijzend team.

j) De AIOS beschikt over goed time-management.

k) De AIOS kent eigen grenzen van competenties en roept hulp in waar nodig en vraagt om terugkoppeling.

l) De AIOS kan omgaan met fouten (eigen of van een ander).

Toetsinstrumenten en portfolio (VREST)

1. Introductie-, tussen- en eindgesprek.

2. Directe beoordeling door de superviserende cardioloog, o.a. m.b.v. KPB's.

 • KPB’s: statusvoering en brieven, communicatie patiënt/familie/andere specialismen, MDO’s, presentaties, organisatie/time-managment voor- & nabespreken poli.

3. Directe observaties en/of video-observaties met KPB (nieuw consult en controle).

 • Consult nieuwe patiënt
 • Consult bekende patiënt

4. Met een bekwaamverklaring van deze EPA mag de AIOS zelfstandig poliklinische werkzaamheden verrichten met supervisie op afstand.

Aanbevolen literatuur

 • Zelfstudie, ochtendoverdracht en bespreking, overdrachtsmomenten, beoordeling patiënt samen met supervisor (inclusief fysisch diagnostisch onderzoek aan bed), overlegmomenten met supervisor, statusvoering en (schriftelijke) communicatie met andere betrokkenen inclusief brief naar de huisarts, communicatie met patiënt en familie. Onderwijsmomenten volgens onderwijsrooster, patiëntenbesprekingen (poliklinische en klinische patiëntenbesprekingen, complicatiebespreking, hartteam bespreking), CAT, refereerbijeenkomsten.
 • ESC Textbook of cardiovascular Medicine & Textbook of cardiovascular imaging (Zamorano)
 • ESC Core Curriculum for the General Cardiologist
 • Medische richtlijnen NVVC, ESC, GHZ