Opleiding Cardiologie Regio West

Stage hartcatheterisatie

Stage GHZ
Duur: 3 maanden
Stagehouder: Dr. E.P. Viergever

Inhoud van de stage

Tijdens deze stage is de AIOS werkzaam op de hartkatheterisatiekamer. De AIOS houdt zich bezig met indicatiestelling van coronaire angiografie, rechtskatheterisatie en pacemaker / CRT implantatie, uitvoering van coronaire angiografie, rechtskatheterisatie, en pacemaker / CRTP implantatie (optioneel), en tevens interpretatie van de bevindingen (ook tijdens hartteam). Communicatie met en begeleiden van patiënten en familie voor, rondom, en na de ingreep zijn onder andere belangrijke aspecten tijdens deze stage. Tevens is de AOIS verantwoordelijk voor aanmeldingen aan hartteam en leiden van de videobesprekingen met Hagaziekenhuis/LUMC.

EPA

Verwacht bekwaamheidsniveau:

Coronaire angiografie en rechtskatheterisatie
Start stage: niveau 1-2 (afhankelijk van opleidingsfase)
Halverwege stage: niveau 2-3
Einde stage: niveau 3-4

Pacemaker implantatie (facultatief)
Start stage: niveau 1-2 (afhankelijk van opleidingsfase)
Halverwege stage: niveau 2-3
Einde stage: niveau 3-4

Leerdoelen

 Adequate indicatiestelling, uitvoering van de ingreep, interpretatie van de bevindingen, communicatie met en begeleiding van patiënt en familie rondom ingrepen (coronaire angiografie, rechtskatheterisatie en optioneel  pacemaker / CRT implantatie).

1. Ten aanzien van kennis

Beschikt de AIOS over voldoende (basis) kennis:

a) van de anatomie, fysiologie, mogelijke technieken en uitvoering van de ingrepen.

b) van indicaties voor CAG, rechtskatheterisatie, pacemaker implantatie en CRT therapie.

c) ten aanzien van uitvoering, risico’s en mogelijke complicaties van de ingrepen.

d) voor interpretatie van de bevindingen en is in staat om dit te vertalen in mogelijke therapeutische opties.

e) van de pacemakertechnologie.

f) van de wettelijke bepalingen met betrekking tot het werken met röntgenapparatuur.

2. Ten aanzien van vaardigheden:

Kent de AIOS:

a) (contra)indicaties van, en is (technisch) vaardig in de volgende verrichtingen: coronaire angiografie, rechtskatheterisatie, pacemakerimplantatie (facultatief), plaatsen arterielijn / centrale lijn / tijdelijke pacemakerdraad / extern pacen, pacemaker drempelen, elekrocardioversie /defibrillatie.

b) mogelijke risico’s van ingrepen en weet die te minimaliseren.

c) mogelijke complicaties van de ingrepen en weet die op te vangen c.q. te behandelen.

Is de AIOS in staat om:

a) CAG uit te voeren via a. femoralis en a. radialis, zowel van natieve coronairvaten als van bypass grafts.

b) pacemaker elektroden te plaatsen, zowel van tijdelijke als van definitieve pacemakersystemen en zowel van enkel- als dubbelkamer systemen (facultatief).

c) pacemakers in te stellen (facultatief).

d) bondig een patiënt te presenteren tijdens (multidisciplinaire) besprekingen en overdrachten.

3. Ten aanzien van houding en gedrag:

a) De AIOS werkt effectief, doelmatig en nauwkeurig in een leidinggevende rol binnen het betrokken medisch team.

b) De AIOS communiceert adequaat en begrijpelijk met patiënt (en familie).

c) De AIOS registreert incidenten en complicaties en vraagt terugkoppeling.

d. De AIOS kent eigen beperkingen en juist inschattingsvermogen om supervisie te vragen.

 Aantallen:
Coronaire angiografie 50
LV angiografie 5 (streven)
Aaorta injectie 5 (streven)
Rechtskatheterisatie 15 (streven)
Tijdelijke pacemaker 5 (facultatief)
Permanente pacemaker: 20 (facultatief)

Toetsinstrumenten en portfolio (VREST)

1. Introductie-, tussen- en eindgesprek

2. Directe beoordeling door de superviserende cardioloog, o.a. met behulp van KPB’s en OSAT’s.

  • KPB visite lopen, brief, organisatie, MDO

3. Beoordeling van verslaglegging van ingrepen en communicatie met betrokken zorgverleners

4. Beoordeling van patiëntbesprekingen en presentaties.

5. Lijst (aantallen) van verrichting

6. 360 graden feedback

Aanbevolen literatuur

  • Grossman & Baim Cardiac Catherization, Angiography and intervention
  • Cardiac Pacemakers and Resynchronization Step by step