Opleiding Cardiologie Regio West

Verdiepingsstage hartfalen

Duur: 3-6 maanden tijdens verdiepingsjaar (jaar 6)
Stagecoördinator: P. van Pol
Plaatsvervangend stagecoördinator: C. Lucas

Inhoud van de stage

Tijdens de verdiepingsfase van de opleiding tot cardioloog kan de AIOS ervoor kiezen om zich verder te ontwikkelen tot cardioloog met aandachtsgebied hartfalen. Soms heeft de AIOS al de basisstage hartfalen gevolgd in Alrijne of in een ander centrum.

Gedurende 3-6 maanden wordt met name aandacht geschonken aan het zelfstandig onderzoeken, behandelen en vervolgen van patiënten met acuut, chronisch en complex (multifactorieel) hartfalen, zowel met als zonder behoud van systolische functie. Hierbij komt de nadruk in belangrijke mate te liggen op de integratie van verschillende imaging modaliteiten en het optimaal instellen van farmacologische en interventionele therapeutische opties bij de individuele patiënt als onderdeel van een zelf geformuleerd behandelplan. Daarnaast zal de AIOS een prominente rol krijgen binnen het wekelijks hartfalen overleg en als supervisor optreden voor gespecialiseerde hartfalen verpleegkundigen en AIOS die de basis stage hartfalen volgen. Tijdens deze stage groeit de AIOS door naar een cardioloog met aandachtsgebied hartfalen en mag na afloop in staat geacht worden om in een algemeen ziekenhuis leiding te kunnen geven aan een poliklinisch en klinisch team voor patiënten met hartfalen.

Stage opbouw

 • Dagelijks supervisie A(N)IOS op de afdeling aanwezige hartfalen patiënten;
 • Dagelijkse supervisie of zelf uitvoeren van intercollegiale consulten m.b.t. hartfalen patiënten;
 • Dagelijkse supervisie en/of voeren ontslag- en familiegesprek met complexe hartfalen patiënten;
 • 2 dagdelen per week zelfstandig hartfalenpolikliniek met controle van hartfalen patiënten na klinische opname. Tijdens deze poli tevens supervisie van gespecialiseerde hartfalen verpleegkundigen; hartfalen cardioloog op afroep beschikbaar voor overleg;
 • Voorzitten van klinische hartfalen patiënten tijdens MDO hartfalen op dinsdag van 12.30-13.30 uur;
 • 1 dagdeel per week zelfstandig uitwerken imaging beelden (TTE; MRI) van hartfalen patiënten die voor poliklinische hartfalen controle staan ingepland met expliciete aandacht voor imaging aspecten rondom HFpef en HFref.

EPA

Minimaal EPA 4, echter streefniveau 5.
Toetsings criteria zoals geformuleerd door de ‘ESC Heart Failure Association’ (European Journal of Heart Failure (2014) 16, 151–162).

Leerdoelen

 • Eigen maken van diepgaande analyse van patiënten met moeilijk behandelbaar hartfalen in de klinische setting met daarbij uitgebreide aandacht voor alle diagnostische modaliteiten (rol van echocardiografie, MRI, hartkatheterisatie, invasieve drukmeting);
 • Maatwerk instelling op medicamenteuze therapie volgens de richtlijnen, maar vooral gericht op de individuele patiënt;
 • Work-up naar invasieve therapie (CRT, klepoperatie) waarbij AIOS zelf regie neemt in MDO’s en thorax bespreking;
 • Supervisie van gespecialiseerde hartfalen verpleegkundigen in klinische en poliklinische setting;
 • Zelfstandig poliklinische follow-up van hartfalen patiënten na klinisch ontslag;
 • Leidinggeven aan transmurale multidisciplinaire samenwerking;
 • Voorzitten wekelijks Hartfalen overleg;
 • Zelfstandig trans thoracaal echo maken bij specifieke hartfalen problematiek;
 • Zelfstandige beoordeling imaging modaliteiten t.b.v. specifieke vraagstelling;
 • Zelfstandige beoordeling invasieve druk meting.

Toetsinstrumenten

 1. KPB
 2. Vervaardiging en beoordeling imaging diagnostiek met specifieke vraagstelling op gebied van hartfalen
 3. Opstellen van therapeutisch plan bij patiënt met hartfalen
 4. AIOS wordt tijdens vakgroep vergadering besproken t.a.v. vorderingen
 5. Tussentijds beoordelingsgesprek ter bepaling verbeter punten