Opleiding Cardiologie Regio West

Verdiepingsstage algemene cardiologie

Duur: 3-6 maanden van verdiepingsjaar (jaar 6)
Stagecoördinator: C. Kirchhof
Plaatsvervangend stagecoördinator: T. Tietge

Inhoud van de stage

De verdiepingsstage algemene cardiologie is met name bestemd voor AIOS die zich niet verder willen subspecialiseren in bijvoorbeeld de interventiecardiologie of elektrofysiologie maar de ambitie hebben om als allround cardioloog werkzaam te zijn in een algemeen ziekenhuis. Competenties als A(N)IOS supervisie, doelmatige organisatie van verpleegafdeling en hartbewaking, efficiënte klinische en poliklinische diagnostiek, transmurale netwerkgeneeskunde en algemene achterwacht dienst voor EHH en SEH zijn dan van groot belang en zullen tijdens deze verdiepingsstage extra aandacht krijgen. Daarnaast zal de AIOS in belangrijke mate samenwerken met andere disciplines zowel in de klinische als poliklinische sfeer, en leren de leiding te nemen bij het opzetten van MDO’s. Tenslotte zal de AIOS competenties ontwikkelen op het gebied van multidisciplinaire transmurale samenwerking ten behoeve van de cardio-geriatrische patiënt.

Stage opbouw

 • Gedurende deze stage zal de AIOS in principe worden ingeroosterd voor de taken als algemeen cardioloog waarbij supervisie van klinische afdeling, consulten, polikliniek en EHH een belangrijk onderdeel vormen.
 • Daarnaast zal de AIOS eigen lijnpoli verrichten, in principe op EPA 5 niveau. Op basis van ontwikkeld aandachtsgebied zullen extra taken op het gebied van invasieve diagnostiek, devices of non-invasieve imaging worden ingepland als onderdeel van het takenpakket van aankomend algemeen cardioloog.

EPA

Het niveau van de AIOS ten aanzien van de algemeen cardiologische werkzaamheden en stagedoelstellingen zal maandelijks tijdens vakgroep vergadering door alle aanwezige leden van de opleidingsgroep worden besproken.

Te verwachten bekwaamheidsniveau:

Einde verdiepingsstage: EPA 5 op alle basiscompetenties

Indien de opleidingsgroep heeft vastgesteld dat de AIOS hieraan voldoet, zal dit worden opgenomen in het Portfolio. Voor de A-opleider kan deze beoordeling mede bepalen wanneer de opleiding tot cardioloog kan worden afgerond (C-formulier).

Leerdoelen

Tijdens de verdiepingsstage algemene cardiologie zullen de volgende doelstelingen centraal staan:

 • Volledig zelfstandig leren werken in de rol van cardioloog, supervisor, teacher en organisator tijdens dagelijkse werkzaamheden binnen een grote algemene cardiologische ziekenhuisafdeling;
 • Voldoende zelfvertrouwen ontwikkelen om zonder supervisie therapeutisch beleid in te zetten bij de algemeen cardiologische patiënt;
 • Verantwoordelijkheid leren nemen voor zijn of haar taken als toekomstig cardioloog;
 • Voldoende niveau van zelfstandigheid en vertrouwen ontwikkelen om jongere collegae te superviseren als achterwacht tijdens ANW diensten;
 • Een efficiënte werkwijze eigen maken die hoort bij reguliere poliklinische werkzaamheden als cardioloog;
 • Leren meerdere verantwoordelijkheden te combineren tijdens dagindeling zoals telefonische achterwacht/supervisie ten tijde van poliklinische werkzaamheden;
 • Eigen initiatief nemen binnen verbeterplannen op gebied van opleiding, klinische of poliklinische zorgtrajecten en organisatorische kwesties;
 • Eigen diagnostisch traject en onderzoeken beoordelen.

Toetsinstrumenten

 1. Dagelijkse rol als supervisor op klinische afdeling en polikliniek
 2. Feedback vanuit A(N)IOS groep
 3. KPB’s
 4. 360° feedback 
 5. Voortgangsgesprekken