Opleiding Cardiologie Regio West

Stage congenitale cardiologie

Stage congenitale cardiologie

Gezien de beperkte aantallen en over het algemeen laag-complexe volwassen patiënten met een al dan niet gecorrigeerde aangeboren hartafwijking wordt deze stage in het HagaZiekenhuis niet aangeboden. De AIOS doorloopt de stage in het Leids Universitair Medisch Centrum.

Stagehouder: Dr. P. Kiès, cardioloog LUMC

Voor verdere informatie over deze stage wordt verwezen naar de stagebeschrijving Congenitale Cardiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum.