Opleiding Cardiologie Regio West

Specialisatiejaar

Aandachtsjaar
Het laatste jaar kan besteed worden in een specifiek aandachtsgebied. De volgende aandachtsgebieden zijn mogelijk binnen de cardiologie:

  1. Algemene cardiologie
  2. Invasieve cardiologie
  3. Devices & elektrofysiologie
  4. Niet-invasieve beeldvormende cardiologie
  5. Hartfalen

De superspecialisatie vindt plaats in de vorm van een fellowship, na afronding van de opleiding tot cardioloog. De precieze invulling van het aandachtsjaar is per AIOS te definiëren en hierin bestaat enige keuzevrijheid. De AIOS bespreekt met de opleider hoe zijn/haar aandachtsjaar eruit zal zien.

Tevens zal de AIOS in het aandachtsjaar steeds meer ook een superviserende rol op zich nemen om zich voor te bereiden op het werk als cardioloog.