Opleiding Cardiologie Regio West

Stage verpleegafdeling

Stage verpleegafdeling

Duur: 6 maanden
Stagehouder: Dr. J.W.J. Vriend
Afdelingssupervisoren: Dr. C.J.W. Borleffs, R.M. Robles de Medina, Dr. J.W.J. Vriend

Doel en inhoud van de stage

Deze module duurt volgens het Landelijk Opleidingsplan in totaal zes maanden. De stage Verpleegafdeling is in 2 blokken van 3 maanden opgedeeld: de eerste 3 maanden zullen idealiter in het “B-jaar” van de opleiding plaatsvinden, de tweede episode van 3 maanden in de “A-kliniek”.
De AIOS houdt zich bezig met de zorg en behandeling van gemiddeld 10-14 patiënten op de verpleegafdeling. ’s Ochtends wordt er met een superviserend cardioloog visite gelopen. Deze cardioloog is de gehele dag het aanspreekpunt voor de AIOS.

Het doel van de stage is het verwerven van algemene en specifieke competenties voor het functioneren als cardioloog op een verpleegafdeling, zowel medisch-inhoudelijk als op het gebied van communicatie en samenwerking.

 Tijdens de stageperiode zal de behandeling van onder andere de niet-acute coronaire syndromen, hartfalen, spierziekten, klepaandoeningen, endocarditis, aangeboren hartafwijkingen, ritme- en geleidingsstoornissen worden aangeleerd. 

EPA

Verwacht bekwaamheidsniveau:

Na eerste stage Verpleegafdeling in de B-kliniek: niveau 3
Eind tweede stage Verpleegafdeling in het Hagaziekenhuis: niveau 4
Einde opleiding: niveau 5

Toetsinstrumenten

 1. Directe beoordeling door de superviserende cardioloog m.b.v. KPB’s.
 2. Beoordeling van statusvoering en ontslagbrieven en bespreking hiervan door de superviserend cardioloog en/of stagehouder m.b.v. KPB’s.
 3. Beoordeling van patientbesprekingen tijdens overdrachten, Hartteam-, Ritme- en Endocarditisbesprekingen m.b.v. KPB’s.
 4. Beoordeling van referaten door leden van de opleidingsgroep.
 5. Verslagen van verpleegkundigen en patiënten aangaande het funtioneren van de AIOS.
 6. Beoordelingen als afgegeven in de EPA-vergadering van de Vakgroepvergaderingen. Deze vinden elk kwartaal plaats en worden nabesproken met de AIOS.

Portfolio

 • Minimaal 2 algemene KPB’s
 • 2 KPB’s tav brief/statusvoering
 • 1 CAT/beoordeling referaat
 • Verslagen stagebesprekingen: aanvang stage, halverwege en einde stage

Aanbevolen literatuur

 • ESC Textbook of Cardiovascular Medicine
 • Medische richtlijnen en protocollen (HagaZiekenhuis, NVVC, ESC)
 • Aangeboren hartafwijkingen bij volwassenen onder redactie van Mulder. Derde druk.