Opleiding Cardiologie Regio West

Stage polikliniek

Stage polikliniek

Stagehouder: Dr. W. Tanis

Inhoud van de stage

Het onderdeel polikliniek loopt als een rode draad door de opleiding (de zogenaamde “lijnpoli”) vanaf het derde tot en met het zesde opleidingsjaar. In het derde en vierde opleidingsjaar doet de AIOS 1 dagdeel poli per week. Vanaf jaar 5 tot einde opleiding twee dagdelen poli. De AIOS is gekoppeld aan een superviserend cardioloog waarmee zij/hij de poli voor- en nabespreekt. Onderwerpen tijdens deze gesprekken zijn: het ontwikkelen van een diagnostisch en therapeutisch plan, communicatie en bejegening, beoordeling polibrieven.

In het vijfde en zesde opleidingsjaar bestaat er de mogelijkheid om naast een algemeen poli-dagdeel een meer gedifferentieerd poli-dagdeel te doen overeenkomstig met het gewenste, te ontwikkelen aandachtsgebied van de AIOS, bijvoorbeeld ritmepoli, devicepoli, kleppenpoli enz.

Wekelijks vindt er een polibespreking met cardiologen en arts-assistenten plaats op de dinsdagochtend waarbij een AIOS een interessante en/of complexe casus voor het voetlicht brengt.

EPA

Verwacht bekwaamheidsniveau:
Start lijnpolistage: niveau 3
Einde lijnpolistage in het Hagaziekenhuis: niveau 5

Toetsinstrumenten

 1. Directe beoordeling door de superviserende cardioloog m.b.v. KPB’s.
 2. Beoordeling van statusvoering en ontslagbrieven en bespreking hiervan door de superviserend cardioloog en/of stagehouder m.b.v. KPB’s.
 3. Beoordeling van patientbesprekingen tijdens overdrachten, Hartteam-, Ritme- en Endocarditisbesprekingen m.b.v. KPB’s.
 4. Beoordeling van referaten door leden van de opleidingsgroep.
 5. Verslagen van verpleegkundigen en patiënten aangaande het funtioneren van de AIOS.
 6. Beoordelingen als afgegeven in de EPA-vergadering van de Vakgroepvergaderingen. Deze vinden elk kwartaal plaats en worden nabesproken met de AIOS.

Portfolio

 • Minimaal 2 algemene KPB’s o.a. aan de hand van video-observaties (2 per jaar)
 • 2 KPB’s tav brief/statusvoering
 • Verslagen stagebesprekingen: aanvang stage, halverwege en einde stage

Aanbevolen literatuur

 • ESC Textbook of Cardiovascular Medicine
 • Medische richtlijnen en protocollen (HagaZiekenhuis, NVVC, ESC)