Opleiding Cardiologie Regio West

Stage hartkatheterisatie

Stage hartkatheterisatie

Duur: 6 maanden
Stagehouder: C.E. Schotborgh

Doel en inhoud van de stage

Deze module duurt volgens het Landelijk Opleidingsplan in  totaal zes maanden. De stage Hartkatheterisatie is in 2 blokken van 3 maanden opgedeeld: de eerste 3 maanden zullen idealiter in het “B-jaar” van de opleiding plaatsvinden, de tweede episode van 3 maanden in de “A-kliniek”.

De stralingscursus dient voor aanvang van de stage met goed gevolg te zijn afgelegd. In de eerste week is de AIOS vrij om zich thuis of in het HagaZiekenhuis te kunnen verdiepen in de aanbevolen literatuur (zelfstudieweek).

In de tweede katheterisatiestage zal worden voortgeborduurd op de kennis en ervaring die de AIOS tijdens haar/zijn eerste katheterisatiestage in de B-kliniek heeft opgedaan. De aantallen coronairangiografiëen (minstens 200), rechterhart katheterisaties (20) kunnen gemakkelijk worden behaald.

Het doel van de stage is het verwerven van algemene en specifieke competenties voor het functioneren als cardioloog op een katheterisatiekamer, zowel medisch-inhoudelijk als op het gebied van communicatie en samenwerking. Punten die hierbij aan de orde komen, zijn:

 • Het verwerven van algemene en specifieke competenties, kennis en inzicht voor indicatiestelling, veilige uitvoer en interpretatie van een hartkatheterisatie (linkszijdig met coronairangiografie (CAG), rechtskatheterisatie met hemodynamische monitoring en shuntberekening, intracoronaire diagnostiek zoals FFR en IVUS) en kennis van PCI-procedures. Tevens komt het inbrengen en het gebruik van tijdelijke pacemakers en het uitvoeren van pericardiocentese aan bod.
 • Het kunnen herkennen en behandelen van proceduregerelateerde complicaties. Tijdens de stageperiode dienen er door de AIOS tenminste 200 CAG’s en 20 rechtskatheterisaties te worden uitgevoerd. Tevens dienen tenminste 10 PCI-procedures en 5 FFR-IVUS procedures bijgewoond te worden.

EPA

Verwacht bekwaamheidsniveau:
Na eerste stage Hartkatheterisatie in de B-kliniek: niveau 3
Start stage katheterisatie in het HagaZiekenhuis: niveau 2
Eind tweede stage Hartkatheterisatie in het Hagaziekenhuis: niveau 4-5

Toetsinstrumenten

 1. Directe beoordeling en bespreking door de superviserende cardioloog m.b.v. OSAT’s.
 2. Beoordeling van verslaglegging en bespreking hiervan door de superviserend cardioloog en/of stagehouder m.b.v. KPB’s en OSAT’s.
 3. Beoordeling van patientbesprekingen tijdens overdrachten, Hartteambespreking m.b.v. KPB’s.
 4. Verslagen van verpleegkundigen en patiënten aangaande het funtioneren van de AIOS.
 5. Beoordelingen als afgegeven in de EPA-vergadering van de Vakgroepvergaderingen. Deze vinden elk kwartaal plaats en worden nabesproken met de AIOS.

Portfolio

 • Minimaal 4 OSAT’s/KPB’s
 • Lijst van verrichtingen
 • Verslagen stagebesprekingen: aanvang stage, halverwege en einde stage

Aanbevolen literatuur

 • ESC Textbook of Cardiovascular Medicine
 • Medische richtlijnen en protocollen (HagaZiekenhuis, NVVC, ESC)
 • Grossman and Baim’s cardiac catheterization, angiography, and intervention. 8e of 9e Editie