Opleiding Cardiologie Regio West

Stage elektrofysiologie en devices

Stage elektrofysiologie en devices

Duur: 3 maanden
Stagehouder: Dr. V.J.H.M. van Driel

Doel en inhoud van de stage

Het doel van de stage is het verwerven van algemene en specifieke competenties t.a.v. patiënten met ritme-/geleidingsproblematiek, zowel medisch-inhoudelijk als op het gebied van communicatie en samenwerking. Doelen, die verwezenlijkt dienen te worden, zijn:

 • Inzicht in (non-)invasieve diagnostiek en behandeling van ritme-/geleidingsstoornissen
 • Kennis van de indicaties voor EFO/katheterablatie en device-implantatie
 • Actieve, praktische participatie bij EFO/katheterablatie en device-implantatie
 • Vaardigheid in de pre- en postprocedurele zorg voor patiënten die een ablatie en/of device-implantatie ondergaan/hebben ondergaan

De stralingscursus dient voor aanvang van de stage met goed gevolg te zijn afgelegd. In de eerste week is de AIOS vrij om zich thuis of in het HagaZiekenhuis te kunnen verdiepen in de aanbevolen literatuur (zelfstudieweek).

De AIOS zal naast werkzaamheden op de verpleegafdeling ten behoeve van ablatie- en devicepatiënten, veel tijd kunnen doorbrengen op respectievelijk: katheterisatiekamers voor bijwonen en meedoen aan ablaties en device-implantatie, inbrengen uitwendige pacemakers, pacemakerpoli voor bijwonen en deels uitvoeren van device-controles (minstens 1 dagdeel per week). Tevens is zij/hij aanwezig bij de Ritmesbespreking op vrijdagochtend waarbij klinische patiënten met ritme-/geleidingsproblematiek met cardiologen, arts-assistenten en technici worden besproken.

Toetsinstrumenten

 1. Directe beoordeling door de superviserende cardioloog m.b.v. KPB’s.
 2. Beoordeling van statusvoering en ontslagbrieven en bespreking hiervan door de superviserend cardioloog en/of stagehouder m.b.v. KPB’s.
 3. Beoordeling van patientbesprekingen tijdens overdrachten, Ritmebespreking m.b.v. KPB’s.
 4. Beoordeling van referaten door leden van de opleidingsgroep.
 5. Verslagen van verpleegkundigen en patiënten aangaande het funtioneren van de AIOS.
 6. Beoordelingen als afgegeven in de EPA-vergadering van de Vakgroepvergaderingen. Deze vinden elk kwartaal plaats en worden nabesproken met de AIOS.

Portfolio

 •  Minimaal 2 algemene KPB’s
 • 2 KPB’s tav brief/statusvoering
 • 1 CAT/beoordeling referaat
 • Verslagen stagebesprekingen: aanvang stage, halverwege en einde stage

Aanbevolen literatuur

 • ESC Textbook of Cardiovascular Medicine
 • Medische richtlijnen en protocollen (HagaZiekenhuis, NVVC, ESC)
 • Barold SS: Cardiac Pacemakers and Resynchronization Step by Step, tweede druk
 • Stroobandt RX. Implantable Cardioverter-Defibrillators Step by Step, eerste druk
 • Fogoros RN. Fogoros’ Electrophysiologic testing, zesde druk