Opleiding Cardiologie Regio West

Stage consulten

Stage consulten

Duur: 3 maanden
Stagehouder: A.P. Haasdijk

Doel en inhoud van de stage

Deze module duurt conform het Landelijk Opleidingsplan drie maanden. De cardioloog wordt vaak op een groot aantal afdelingen geconsulteerd bij patiënten met complexe, multi-problematiek. Diagnostiek en behandeling van acute cardiale problemen als acuut hartfalen, endocarditis, ritmestoornissen en verdenking op cardiale ischemie komen hierbij ruimschoots aan bod. Zowel inhoudelijk als communicatief goede samenwerking met andere zorgverleners is hierbij essentieel. De AIOS is betrokken bij patiënten op de Intensive Care en de verschillende verpleegafdelingen. Indien nodig en mogelijk verricht de AIOS zelf de transthoracale en transoesofageale echocardiografie bij patiënten waarbij zij/hij consult is gevraagd. De consulten worden eventueel voor- en in ieder geval nabesproken met de kliniekcardioloog (KW). Indien nodig en/of gewenst, beoordeelt de KW gezamenlijk met de AIOS de patiënt. De AIOS is in haar/zijn consultenstage bij de overdrachten aanwezig.

EPA

Verwacht bekwaamheidsniveau:
Start stage: niveau 3
Einde stage: niveau 4
Einde opleiding: niveau 5

Toetsinstrumenten

 1. Directe beoordeling door de superviserende cardioloog m.b.v. KPB’s.
 2. Beoordeling van statusvoering en consultbrieven en bespreking hiervan door de superviserend cardioloog en/of stagehouder m.b.v. KPB’s.
 3. Beoordeling van patientbesprekingen tijdens overdrachten, Hartteam-, Ritme- en Endocarditisbesprekingen m.b.v. KPB’s.
 4. Beoordeling van referaten door leden van de opleidingsgroep.
 5. Verslagen van verpleegkundigen en patiënten aangaande het funtioneren van de AIOS.
 6. Beoordelingen als afgegeven in de EPA-vergadering van de Vakgroepvergaderingen. Deze vinden elk kwartaal plaats en worden nabesproken met de AIOS.

Portfolio

 • Minimaal 2 algemene KPB’s
 • 2 KPB’s tav brief/statusvoering
 • 1 CAT/beoordeling referaat
 • Verslagen stagebesprekingen: aanvang stage, halverwege en einde stage

Aanbevolen literatuur

 • ESC Textbook of Cardiovascular Medicine
 • Medische richtlijnen en protocollen (HagaZiekenhuis, NVVC, ESC)
 • CVOI cursusboek Acute Cardiologie