Opleiding Cardiologie Regio West

Stage cardiochirurgie

Stage cardiochirurgie

Duur: 3 maanden
Stagehouder: Dr. G.J.F. Hoohenkerk

Doel en inhoud van de stage

Deze module duurt conform het Landelijk Opleidingsplan drie maanden. De cardiochirurgie in het HagaZiekenhuis heeft als speerpunten: CABG, (minimaal invasieve) klepchirurgie, ritmechirurgie en endocarditischirurgie. Aortaboogchirurgie en operaties bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking worden in het HagaZiekenhuis niet verricht.

De AIOS is tijdens deze stage de consulent voor patiënten met cardiologische problematiek op de afdeling Cardiochirurgie. De AIOS is aanwezig bij de grote visite op de Intensive Care en verpleegafdeling Cardiochirurgie en geeft adviezen met betrekking tot cardiale problematiek bij de pre- en postoperatieve patiënten. De AIOS wordt hierin gesuperviseerd door een hiertoe ingeroosterde cardioloog.

Er is voor de AIOS veel gelegenheid om cardiochirurgische operaties bij te wonen; waar mogelijk te assisteren en – indien gewenst – onder begeleiding van de cardio-anaesthesist zich verder te bekwamen in transoesofageale echocardiografie bij de geïntubeerde patiënt.

De AIOS bereidt de wekelijkse Endocarditisbespreking op vrijdagmiddag voor en woont deze bij.

Toetsinstrumenten

 1. Directe beoordeling door de superviserende cardioloog m.b.v. KPB’s.
 2. Beoordeling van statusvoering en ontslagbrieven en bespreking hiervan door de superviserend cardioloog en/of stagehouder m.b.v. KPB’s.
 3. Beoordeling van patientbesprekingen tijdens overdrachten, Hartteam-,  en Endocarditisbesprekingen m.b.v. KPB’s.
 4. Beoordeling van referaten door leden van de opleidingsgroep.
 5. Verslagen van verpleegkundigen en patiënten aangaande het funtioneren van de AIOS.
 6. Beoordelingen als afgegeven in de EPA-vergadering van de Vakgroepvergaderingen. Deze vinden elk kwartaal plaats en worden nabesproken met de AIOS.

Portfolio

 • Minimaal 2 algemene KPB’s
 • 2 KPB’s tav brief/statusvoering
 • 1 CAT/beoordeling referaat
 • Verslagen stagebesprekingen: aanvang stage, halverwege en einde stage

Aanbevolen literatuur

 • ESC Textbook of Cardiovascular Medicine
 • Medische richtlijnen en protocollen (HagaZiekenhuis, NVVC, ESC)