Opleiding Cardiologie Regio West

Stage beeldvorming II

Stage beeldvorming II

Duur: 6 maanden
Stagehouder: volgt

Doel en inhoud van de stage

Deze module duurt volgens het Landelijk Opleidingsplan in  totaal zes maanden. De stage Non-invasieve Beeldvorming is in 2 blokken van 3 maanden opgedeeld: de eerste 3 maanden zullen idealiter in het “B-jaar” van de opleiding plaatsvinden, de tweede episode van 3 maanden in de “A-kliniek”. 

Tijdens de eerste Beeldvormingsstage in de B-kliniek zal de nadruk worden gelegd op het maken, interpreteren en verslaan van transthoracale en zo mogelijk ook transoesofageale onderzoeken. Tijdens de tweede Beeldvormingsstage in het HagaZiekenhuis zal de nadruk liggen op het verkrijgen van kennis en ervaring met transoesofageale echocardiografie (TEE), cardiale MRI, cardiale CT en nucleaire onderzoek als myocardperfusiescintigrafie en PET-CT. Er bestaat een intensieve samenwerking met de afdeling Radiologie (supervisor: Dr. J.K. van Rooden, radioloog/opleider). De AIOS is actief betrokken bij: indicatiestelling, opstellen van imagingacquisitie, -verwerking en verslaglegging. De ervaring en kennis met/van transthoracale echocardiografie (TTE) wordt actief onderhouden en waar nodig verder ontwikkeld (maandagmiddag).

De AIOS bereidt – samen met de AIOS Radiologie die haar/zijn Thoraxradiologiestage doet – de Cardiologie-Radiologiebespreking voor. Tijdens deze bespreking komen interessante, zeldzame of complexe problematiek/bevindingen aan bod. Ook worden soms discrepante bevindingen nabesproken en geanalyseerd. Hiernaast bereidt de AIOS de wekelijkse Kleppenteambespreking voor en woont deze bij.

Het onderstaande schema geeft de werkzaamheden van de AIOS tijdens deze stage weer. Het algemeen weekprogramma en onderwijsschema is hierbij van toepassing (zie eerder).

Maandag

 

Ochtend

Middag

Lijnpoli

TTE

Poli-supervisor

Supervisoren: Tanis, v/d Bilt

Dinsdag

 

 

Ochtend

Middag

 

CT/MRI/Nuc

CT/MRI/Nuc

Cardiologie-Radiologiebespreking

Supervisor: van Rooden

Supervisor: van Rooden

 

Woensdag

 

Ochtend

Middag

MRI

MRI

Supervisor: v/d Bilt

Supervisor: v/d Bilt

Donderdag

 

Ochtend

Middag

TEE

CT/MRI

Supervisoren: Tanis, v/d Bilt

Supervisor: van Rooden

Vrijdag

 

Ochtend

Middag

TEE

CT/MRI

Supervisoren: Tanis, v/d Bilt

Supervisor: van Rooden

In de eerste week staat het de AIOS vrij om zich thuis of in het HagaZiekenhuis vooraf te verdiepen in de aanbevolen literatuur (zelfstudieweek).

Tijdens de Beeldvormingsstage II in het HagaZiekenhuis zal de AIOS niet worden ingedeeld voor een dienstblok om zo in de gelegenheid te worden gesteld zoveel mogelijk onderzoeken te kunnen uitvoeren/bij te wonen.

Toetsinstrumenten

 1. Directe beoordeling door de superviserende cardioloog m.b.v. KPB’s.
 2. Beoordeling van verslaglegging en bespreking hiervan door de superviserend cardioloog en/of stagehouder m.b.v. KPB’s.
 3. Beoordeling van patientbesprekingen tijdens de Cardiologie-Radiologiebespreking m.b.v. KPB’s.
 4. Beoordeling van referaten door leden van de opleidingsgroep.
 5. Verslagen van verpleegkundigen en patiënten aangaande het funtioneren van de AIOS.
 6. Beoordelingen als afgegeven in de EPA-vergadering van de Vakgroepvergaderingen. Deze vinden elk kwartaal plaats en worden nabesproken met de AIOS.

Portfolio

 • Minimaal 2 algemene KPB’s/OSAT’s
 • 2 KPB’s tav verslaglegging
 • Verslagen stagebesprekingen: aanvang stage, halverwege en einde stage

 Aanbevolen literatuur

 • ESC Textbook of Cardiovascular Medicine
 • Medische richtlijnen en protocollen (HagaZiekenhuis, NVVC, ESC)
 • Zamarano JL. The ESC Textbook of Cardiovascular Imaging, 2e editie
 • Armstrong WF. Feigenbaum’s Echocardiography, 8e editie
 • Hamer JPM. Praktische Echocardiografie, 3e druk