Opleiding Cardiologie Regio West

Stage CCU/EHH

Stage CCU/EHH

Duur: 6 maanden 
Stagehouder: A.P. Haasdijk

Doel en inhoud van de stage

Deze module duurt volgens het Landelijk Opleidingsplan in totaal zes maanden. De stage Coronary Care Unit / Eerste Hart Hulp is in 2 blokken van 3 maanden opgedeeld: de eerste 3 maanden zullen idealiter in het “B-jaar” van de opleiding plaatsvinden, de tweede episode van 3 maanden in de “A-kliniek”.

De AIOS houdt zich bezig met de zorg en behandeling van maximaal 10 patiënten op de CCU. Dagelijks wordt er met een superviserend cardioloog visite gelopen. Deze cardioloog is de gehele dag het aanspreekpunt voor de AIOS.

Het doel van de stage is het verwerven van algemene en specifieke competenties voor het functioneren als cardioloog op een CCU/EHH, zowel medisch-inhoudelijk als op het gebied van communicatie en samenwerking.

Tijdens de stageperiode zal naast de behandeling van de acute coronaire syndromen in al hun verschijningsvormen en de daarmee samenhangende complicaties, acuut hartfalen en ritmestoornissen ook aandacht worden geschonken aan het verwerven van vaardigheden nodig voor het inbrengen van centrale lijnen en arteriële lijnen.

EPA

Verwacht bekwaamheidsniveau:
Na eerste stage CCU/EHH in de B-kliniek: niveau 3
Eind tweede stage CCU/EHH in het Hagaziekenhuis: niveau 4
Einde opleiding: niveau 5 

Toetsinstrumenten

 1. Directe beoordeling door de superviserende cardioloog m.b.v. KPB’s.
 2. Beoordeling van statusvoering en ontslagbrieven en bespreking hiervan door de superviserend cardioloog en/of stagehouder m.b.v. KPB’s.
 3. Beoordeling van patientbesprekingen tijdens overdrachten, Hartteam-, Ritme- en Endocarditisbesprekingen m.b.v. KPB’s.
 4. Beoordeling van referaten door leden van de opleidingsgroep.
 5. Verslagen van verpleegkundigen en patiënten aangaande het funtioneren van de AIOS.
 6. Beoordelingen als afgegeven in de EPA-vergadering van de Vakgroepvergaderingen. Deze vinden elk kwartaal plaats en worden nabesproken met de AIOS.

Portfolio

 • Minimaal 2 algemene KPB’s
 • 2 KPB’s tav brief/statusvoering
 • 1 CAT/beoordeling referaat
 • Verslagen stagebesprekingen: aanvang stage, halverwege en einde stage

Aanbevolen literatuur

 • ESC Textbook of Cardiovascular Medicine
 • Medische richtlijnen en protocollen (HagaZiekenhuis, NVVC, ESC)
 • CVOI cursusboek Acute Cardiologie