Opleiding Cardiologie Regio West

Aandachtsjaar

Aandachtsjaar

De AIOS kan het laatste jaar van haar/zijn opleiding differentiëren en kiezen uit een of twee van onderstaande aandachtsgebieden.

De volgende aandachtsgebieden zijn mogelijk binnen de cardiologie:

  1. Algemene cardiologie (stagehouder: Dr. J.W.J. Vriend)
  2. Invasieve cardiologie (stagehouder: C.E. Schotborgh)
  3. Elektrofysiologie (Dr. V.J.H.M. van Driel)
  4. Niet-invasieve beeldvorming (Dr. I.A.C. van der Bilt)

De aandachtsgebieden: ACHD, Intensive Cardiac Care, Sportcardiologie, Cardiogenetica, Ouderencardiologie, Gender sensitieve cardiologie worden niet in het HagaZiekenhuis aangeboden. Gezamenlijk met de opleider kan naar een stageplek in een ander ziekenhuis die de gewenste stage wel aanbiedt worden gezocht.

Het laatste opleidingsjaar wordt besteed aan 1 à 2 specifieke aandachtsgebieden. De AIOS zal minstens 50% van de tijd hieraan kunnen besteden. De resterende tijd wordt ingevuld met activiteiten waarin de AIOS zich verder dient te ontwikkelen, lijnpoli en diensten. Er worden maximaal twee dienstblokken ingeroosterd waardoor er genoeg tijd is om de AIOS zich te kunnen laten verdiepen in het/de specifieke aandachtsgebied/-en. Er bestaat veel keuzevrijheid bij het invullen van het aandachtsjaar. De AIOS bespreekt met de opleider en stagehouder(s) hoe haar/zijn aandachtsjaar eruit zal zien. Hierbij wordt de AIOS gestimuleerd en in de mogelijkheid gesteld om de bijbehorende (internationale) certificaten te behalen.

Tevens zal de AIOS in het aandachtsjaar een superviserende rol op zich nemen om zich voor te bereiden op het werk als cardioloog.